.

. لینک کانال تلگرامی آموزش طراحی آلبوم و عکس برگینو (کلیک کنید)

◊ دموی آموزش طراحی آلبوم و عکس برگینو

      مدت زمان دموی آموزشی (۳۰ دقیقه)

       *** لطفا هر دو قسمت را مشاهده کنید ***

 

 

 

 

◊ دموی آموزش پک PSD (آماده) برگینو

      مدت زمان دموی آموزشی (۱۰ دقیقه)

 

 

 

◊ دموی آموزش طراحی آلبوم و عکس برگینو در ۱۳ قسمت با موضوعات:

     متوسط  کامل هر آموزش : (۵۰ دقیقه)

۱- ارتباط عناصر طراحی

▫خط دیداری، شکل دیداری
▫حرکت دیداری
▫چشم، تراز چشمی
▫تداوم خطی و اصل پیوستگی
▫کاربرد حرکت و تمرکز دیداری در طراحی آلبوم

۲- گرید و پیکربندی

▫شناخت و کاربرد گرید در طراحی آلبوم عکس
▫گریدهای واحد بندی
▫گریدهای مودولار
▫گریدهای بلوکی
▫شکستن گرید

۳- انتخاب و چینش عکس

▫اهمیت فاصله دیدن در آلبوم عکس
▫عکس های پویا و خنثی
▫کاربرد عکس های پویا و خنثی در طراحی آلبوم و عکس
▫اصل نزدیکی (عکس های متشابه و غیرمتشابه)
▫ضرباهنگ طراحی صفحه آلبوم
▫توالی صفحات آلبوم (شروع، اوج، پایان)

۴- نسبت و قاب

▫پیشینه نسبت طلایی
▫نسبت طلایی PHI قاب (فیبوناچی ـ حلزونی)
▫قانون ۳/ ۱ طلایی قاب
▫قانون مثلث طلایی قاب
▫کاربرد قانون های طلایی در طراحی آلبوم و عکس

۵- تکنیک های اجرایی

▫حذف و برش
▫تغییر و اندازه
▫جابجایی
▫تقسیم ڪردن
▫تکرار و تکثیر
▫تلفیق و ترکیب

۶- کاربرد رنگ در طراحی آلبوم و عکس

▫رنگهای درجه ۱،۲،۳
▫رنگ های خنثی (سیاه، سفید، خاکستری …) در طراحی آلبوم و عکس
▫انواع کنتراست رنگی
▫روش انتخاب رنگ در طراحی آلبوم و عکس

۷- تایپوگرافی

▫انواع فونت (سریف دار، بدون سریف، دست خطی)
▫تنظیمات کاربردی فونت
▫ترکیب بندی و چیدمان فونت ها
▫تکنیک های اجرایی و روش های انتخاب فونت در طراحی آلبوم و عکس
▫کاربردهای تایپوگرافی در طراحی آلبوم و عکس

۸- ترکیب بندی عناصر طراحی

▫عنــاصر طــــراحی
(خط، شکل، نقش، رنگ، عکس، فونت)
▫ترکیب بندی عناصر طراحی در آلبوم و عکس
▫شکل (سوژه) و زمینه
▫فضای مثبت، فضای منفی

۹- تعادل عناصر طراحی

▫تعادل عناصر طراحی در آلبوم و عکس
▫تعادل پویا در عناصر طراحی
▫تعادل ایستا در عناصر طراحی
▫تعادل تون های تیره و روشن در طراحی آلبوم و عکس
▫تعادل وزنی فرم ها (ساده و پیچیده) در طراحی آلبوم و عکس

۱۰ -تکنیک های اجرایی

▫هارمونی در طراحی آلبوم و عکس
▫قانون پراگنانز، کلاسیک
▫روش های متنوع طراحی آلبوم و عکس با ویژگی هارمونی
▫عروس و داماد ، کلاسیک (سلیقه) و …

۱۱- تکنیک های اجرایی

▫تضاد در طراحی آلبوم و عکس
▫تضاد و مقایسه فرم ها
▫روش های متنوع طراحی آلبوم و عکس با ویژگی تضاد
▫تبلیغات، کودک، اسپرت، (سلیقه) و …

۱۲- کاربرد رنگ ۲ در طراحی آلبوم و عکس

▫روانشناسی رنگ ها
▫هارمونی رنگ ها (مودلاسیون)
▫ترکیب های متناسب رنگ ها

۱۳- نسبت و قاب ۲

▫خــط
(مورب، عمودی، افقی، منحنی، شکسته)
▫شـکل
(مستطیل، دایره، مثلث، مربع)
▫قطع و اندازه
(عمودی، افقی، مربع، جلد)

. لینک کانال تلگرامی آموزش طراحی آلبوم و عکس برگینو (کلیک کنید)