لینک کانال تلگرامی آموزش طراحی آلبوم و عکس برگینو (کلیک کنید)

 

** شما هم دعوتید **

.

 .

** میخ تو بکوب **

.

 .

** همیشه امیدی هست **

.

 .

** راهتو انتخاب کن**

.

.

** دیوار روبرو تو بشکن **

.

.

** از اینرو به اونرو شو**

.

 

.

** دوست را زیر باران باید دید**

.

 

** روزهای آفتابی**

 

برگینو کمیل شریفی komeil.sharifi Bargio

(Qr)  کانال تلگرامی طراحی               آلبوم و  عکس برگینو