0
0
0 از 0 رأی

2,000,000 تومان

📍 سیستم عامل پخش آموزش : ویندوز

آموزش زیبایی شناسی تدوین

دسته: منتشر شده در 14 مرداد 1402 0 نظر به روز شده در 30 بهمن 1402

معرفی مدرس دوره زیبایی شناسی تصویر در تدوین

همراه شو . . .

“دوره زیبایی شناسی تصویر در تدوین”

“دوره زیبایی شناسی تصویر در تدوین”

بخش اول: قاب‌بندی و تدوین نما

 • هد روم
 • محل قرارگیری چشم در هد روم
 • هد روم در نمای باز، متوسط، بسته
 • هد روم زیاد بهترست یا کم
 • حفظ توالی هد روم در انتقال نما
 • هد روم در سوژه های دیگر
 • هد روم و نسبت و قاب
 • کات زدن هد روم سالم به ناقص
 • هد روم و تدوین

 

 • لوک روم
 • تصاویر پــویا، تصاویر خــنثی
 • محل قرارگیری صحیح لوک روم
 • اهمیت فضای مثبت و منفی در لوک روم
 • لوک روم در جهت خنثی
 • لوک روم در جهت مخالف
 • تداوم لوک روم در انتقال نما
 • اهمیت لوک روم در نماهای متوسط و نزدیک

 

 • خط دید
 • اهمیت چشم در خط دید
 • خط دید منطبق در انتقال نما
 • رعایت خط دید در نماهای پوششی
 • اهمیت خط دید در شناسایی خط کنش
 • خط دید در نماهای متوسط و نزدیک
 • اصلاح قاب‌بندی بر مبنای خط دید

 

 • خط افق
 • نقش خط افق در بعد تصویر
 • خط افق و تراز قاب تصویر
 • محل قرارگیری صحیح خط افق
 • خط افق در نماهای باز، متوسط و بسته
 • خط افق در نماهای ثابت و حرکتی
 • خط افق در زاویه هلندی

 

 • زاویه دوربین
 • زاویه نسبت به کنش
 • حرکت دوربین حول دایره فرضی افقی
 • زاویه دوربین روبرو – ساعت 6
 • زاویه دوربین نیم رخ – ساعت 3 و 9
 • زاویه دوربین سه رخ – ساعت 4.5 و 7.5
 • زاویه دوربین سه رخ پشت – ساعت 2.5 و 10.5
 • زاویه دوربین پشت سر – ساعت 12
 • حرکت دوربین حول دایره فرضی عمودی (ارتفاع) – تــراز چشمی
 • ارتفاع دوربین بالاتر از تراز چشمی
 • ارتفاع دوربین پـایین تر از تراز چشمی
 • تغییر زاویه دوربین با وسایل حرکتی

 

 • قاب‌بندی و ترکیب‌بندی
 • تعریف قاب‌بندی و ترکیب‌بندی
 • تحقیق درباره قاب‌بندی در (پیش تولید)
 • قاب‌بندی تصویر بر چه اصولی استوار است.
 • 2 سوال چالشی (کجایی و چرایی قرارگیری عناصر)
 • قاب‌بندی و طول زمان نما
 • تداوم قاب‌بندی در ترکیب‌بندی‌های خاص
 • قاب‌بندی ریتم و توالی در انتقال نما
 • رابطه تدوینگر با قاب‌بندی چگونه است؟

 

 • نمای پوششی
 • تداوم در نمای پوششی منطبق
 • نمای منطبق قرینه
 • نمای تک نفره با مزاحم و بدون مزاحم
 • تدوین نمای 2 نفره، 5 کات و 5 شات
 • نمای 2 نفره نیم رخ
 • نمای 2 نفره روبرو
 • نمای 2 نفره OTS
 • تدوین نماهای حرکتی
 • نمای 3 نفره و دسته جمعی

 

 • کی و چرا کات بزنیم
 • تعریف تدوین
 • وظیفه تدوینگرچیست؟
 • لحظه تصمیم گیری برای انتقال نما
 • دلیل و انگیزه اتمام نمای اول
 • ویژگی‌های نمای دوم در انتقال نما
 • نقش ترکیببندی در انتقال نما
 • نقش زاویه دوربین در انتقال نما
 • نقش تداوم (زمان، مکان ، حرکت و صدا) در انتقال نما

 

 • سبک های تدوین
 • سبک تدوینی ساده کنش / حرکت
 • کی از تدوین کنشی استفاده کنیم
 • سبک تدوینی جهتی
 • سبک تدوین فرمی
 • سبک تدوین بر اساس مفهوم و ایده

 

 

بخش دوم: تکنیک‌های کیفی نما

 • مقدمه و اهمیت تکنیک‌های کیفی نما در تصویر و تدوین
 • شناخت نور
 • مقدمه شناخت نور در فتویج‌ها
 • شناخت نور – منبع نور (منبع نور طبیعی و مصنوعی)
 • شناخت نور – راستا و جهت (نور بدون جهت، جهت 30 تا 60 درجه، 45 درجه، روبرو)
 • شناخت نور – کنتراست (تشخیص کنتراست کم و زیاد، کنترل کنتراست، توالی کنتراست)
 • شناخت نور – کیفیت نور (شناخت و مزایا و معایب نور هارد و سافت)
 • شناخت نور – رنگ (اصلاح رنگ نما، حفظ تداوم رنگی در تدوین نماها، اثرات بیانی و احساسی رنگ‌ها)
 • شناخت نور – شدت نور نوردهی (اور، نرمال، آندر)، لتتیود

 

 • شناخت روش های نورپردازی
 • نسبت های نورپردازی (1به1 / 1به3 / 1به4 / 1به8)
 • شناخت نورپردازی سه‌گانه و پنج‌گانه ( نور اصلی، نور فرعی، نور سر، نور پشت، نور بک‌گراند)

 

 • تداوم
 • تعریف تداوم در تدوین
 • نقش زمان در تداوم
 • نقش فضا در تداوم
 • حفظ تداوم کنش در حرکت بازیگر و دوربین
 • حفظ تداوم در روایتگری تدوین
 • توجه به تله تداوم

 

 • نسبت و اندازه قاب
 • شناخت و انتخاب اندازه قاب مناسب برای تصویر
 • ویژگی‌های بیانی و قاب‌های مربع و عریض
 • انواع نسبت قاب تصویر
 • نکات مهم در تبدیل اندازه قاب‌های (منطقه امن قاب)

 

 • لنزها (تله، واید و نرمال)
 • اهمیت انواع لنز‌ها در قاب‌بندی تصویر
 • ویژگی‌های لنز زوم و ثابت در تدوین و تصویر
 • شناخت، ویژگی‌ها و کاربرد لنز نرمال در تدوین و تصویر
 • شناخت، ویژگی‌ها و کاربرد لنز واید در تدوین و تصویر
 • شناخت، ویژگی‌ها و کاربرد لنز تله در تدوین و تصویر

 

 • فوکوس و عمق تصویری
 • نقش و اهمیت فوکوس در کیفیت فنی نما
 • ویژگی‌های فوکوس در انواع لنزها
 • شیوه و محل قرارگیری صحیح نقطه فوکوس در تصویر
 • فوکوس کشی در تصویر PUSH FOCUS
 • تغییر و انتقال فوکوس در تصویر RACK FOCUS
 • فوکوس تعقیبی در تصویر/ سافت فوکوس FOLLOWING FOCUS, SOFT FOCUS
 • ارتباط عمق میدان و فوکوس

 

 • خط فرضی، قانون 180 درجه
 • تعریف خط فرضی کنش در تدوین و تصویر
 • چگونگی ترسیم خط فرضی کنش
 • اهمیت و کاربرد خط فرضی کنش
 • اشکال عبور از خط فرضی کنش
 • شیوه‌های عبور از خط فرضی کنش بی‌خطر
 • خط فرضی کنش برای اشیاء و مکان

 

 • قانون 30 درجه
 • تعریف قانون 30 درجه در تدوین و تصویر
 • اهمیت و کاربرد قانون30 درجه در تدوین نماهای پوششی
 • ارتباط قانون 30 درجه با جامپ کات در تدوین و تصویر

 

 • جهت پرده (قاب)
 • تعریف و ویژگی‌های جهت پرده در تدوین و تصویر
 • حفظ جهت پرده در یک نما
 • تداوم جهت پرده در انتقال نما
 • تدوین مبتنی بر جهت پرده (جهت پرده نامحسوس)

 

 

 بخش سوم: شناخت انواع نما و حرکت دوربین     

 • اندازه نما (دور، متوسط، نزدیک)
 • تعریف و نقش نما در تدوین و تصویر
 • نمای دور – نمای فوق‌العاده دور           XLS
 • نمای دور – نمای خیلی دور                 VLS
 • نمای دور – نمای دور / قدی                LS – WS
 • نمای متوسط – نمای نیمه دور / کابوی MLS
 • نمای متوسط – نمای متوسط / کمر MC
 • نمای متوسط – نمای نیمه نزدیک MCU
 • نمای نزدیک – نمای نزدیک / سر CU
 • نمای نزدیک – نمای خیلی نزدیک BCU
 • نمای نزدیک – نمای فوق العاده نزدیک ECU – XCU

 

 • اندازه نما و تدوین
 • نماهای نزدیک در تدوین
 • نماهای دور در تدوین

 

 • نماها ویژه
 • نمای معرف ESTABLISHING SHOT
 • نمای مستر MASTER SHOT
 • نمای دو نفره   2 – SHOT
 • نمای روی شانه   OTS
 • نمای اینسرت / لایی CUT AWAY
 • نمای واکنشی REACTION SHOT
 • نمای عینی و ذهنی OBJECTIVE , SUBJECTIVE
 • نمای POV
 • نمای هلندی DUTCH ANGLE
 • فهرست نما / استوری برد / دیاگرام SHOT LIST

 

 • نماهای ساده و پیچیده و حرفه‌ای (SIMPLE, COMPLEX, PROFESSIONAL SHOT)
 • ویژگی و کاربرد نماهای ساده در تدوین و تصویر
 • ویژگی و کاربرد نماهای پیجیده در تدوین و تصویر
 • ویژگی و کاربرد نماهای حرفه‌ای در تدوین و تصویر
 • نحوه تدوین نماهای (حرفه‌ای و پیچیده و ساده)

 

 • شناخت حرکت های لنز دوربین زوم ZOOM
 • زوم به جلو / زوم به عقب ZOOM IN/OUT
 • شناخت ظرفیت‌ها (مزایا و معایب) زوم در تدوین و تصویر
 • استتار زوم
 • زوم خزنده
 • زوم سریع

 

 • شناخت حرکت‌های دوربین
 • حرکت بازیگر و حرکت دوربین
 • دوربین ثابت (سه پایه)
 • شناخت ظرفیت‌ها (مزایا و معایب) دوربین روی دست
 • حرکت دوربین حول محور افقی و عمودی PAN, TILT
 • شناخت ظرفیت‌ها (مزایا و معایب)  PAN, TILT
 • نحوه تدوین نماهای حرکتی دوربین PAN, TILT
 • سرعت حرکت پن / پن شلاقی WHIP PAN

 

 • شناخت حرکت‌های سه پایه دوربین
 • حرکت ثابت سه پایه
 • حرکت در عمق تصویرگردونه دالی، به جلو به عقب DOLLY IN/OUT , PUSH IN , PULL OUT
 • حرکت دالی زوم، به جلو به عقب DOLLY  ZOOM  IN/OUT
 • حرکت به چپ و راست تراکینگ  TRUKING IN/OUT  , CRAB

 

 • شناخت حرکت‌های تجهیزات دوربین
 • کرین / بازرو    CRANE, BOOM, JIB
 • پدستال PEDSTAL
 • چرخش دوربین   CAMRA ROLL
 • آرک ARC
 • استدی‌کم  STEADICAM
 • گیمبال GIMBAL
 • هلی شات DRONE

 

 

بخش چهارم: روش‌های انتقال نما

 • برش کات زدن (CUT)
 • چرا، کی و چگونه انتقال نما انجام دهم؟
 • برش‌های تداومی و غیر تداومی
 • برش بر اساس دلایل روایی (دلیل اتمام نمای اول، انتخاب نمای دوم با معیارهای)
 • برش بر اساس دلایل فنی (ترکیب‌بندی، زاویه دوربین، تداوم و صدا)
 • معیار‌های یک برش ایده‌آل

 

 • فید (FADE)
 • شناخت و کاربرد محوی تدریجی(فید) در انتقال نما
 • فید بر اساس دلایل روایی و فنی
 • نقش زمان در انتقال نمای فید
 • فید در طول یک نما
 • انواع فید  FADE IN/OUT , CROSS FADE

 

 • وایپ (WIPE)
 • تعریف وایپ در انتقال نما
 • وایپ بر اساس دلایل روایی و فنی
 • ویژگی‌های وایپ در انتقال نما
 • وایپ طبیعی چطور ایجاد کنیم؟
 • وایپ ایرز IRS

 

 • دیزالو: (DISSLOVE)
 • معرفی و شناخت دیزالو در انتقال نما
 • نقش زمان در انتقال نمای دیزالو
 • ساختار ترکیب‌بندی و فرم نما‌ها در انتقال دیزالو
 • بررسی ویژگی‌های دیزالو در انتقال نما
 • مچ دیزالو MATCH DISSLOVE

 

 • برون برش- درون برش (CUT IN , AXIAL EDIT)) (CUT AWAY
 • معرفی و اهمیت برون برش در تدوین
 • بررسی ویژگی‌های برون برش (نمای اینسرت) در تدوین
 • کاربرد برون برش در انواع تدوین
 • تعریف درون برش (برش ضربه‌ای) در تدوین
 • تعریف درون برش (برش ضربه‌ای) در تدوین
 • درون برش کجا کاربرد دارد

 

 • انواع انتقال نما، کات
 • برش تقسیم شده، هم پوشانی L-CUT , J-CUT

* تعریف و نقش برش ساده و تقسیم شده در تدوین

* کاربرد L-CUT  در تدوین

* کاربرد J-CUT  در تدوین

 • مچ کات   MATCH CUT

* تعریف و ویژگی‌های مچ کات در تدوین

* انواع مچ کات و ویژگا‌های آنها در تدوین

* کات نامرئی                          INVISIBLE  CUT

 • کات روی اکشن             CUTTING ACTION

* اهمیت کات روی اکشن

*برش قبل و بعد از حرکت

*کات شوکه                            SMASH CUT

 

 • جامپ کات                   (JAMP CUT)
 • جامپ کات چیست و کی اتفاق می‌افتد؟
 • جامپ کات چه معنا و احساسی را ایجاد می‌کند.
 • ویژگی‌ها و کاربرد جامپ کات در تدوین
 • بررسی نقش زمان در برش جامپ کات
 • بررسی جامپ کات به عنوان یک سبک تدوینی

 

 • تدوین متقاطع، موازی (PARALLEL CROSS EDITING)
 • معرفی و شناخت تدوین موازی
 • بررسی تدوین موازی (متقاطع) به عنوان یک سبک تدوینی

 

 

 

آموزش *رایگان* هد روم – جلسه اول بخش قاب بندی و تدوین نما

سرفصل های بخش اول / قاب بندی و تدوین نما

اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:

نظرات

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش زیبایی شناسی تدوین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.